Bildiri Gönderimi

Hekimler için Bildiri Gönderimi

Hemşireler için Bildiri Gönderimi

Kongre Düzenleme Kurulu, tüm hekim ve hemşireleri kongreye bildiri göndermeye davet etmektedir. Tüm bildiriler sadece online olarak kongre web sitesi (www.nefroloji2024.org) üzerinden 1 Mayıs 2024 tarihi itibari ile kabul edilecektir. Bildiri gönderimi için son tarih 15 Eylül 2024 .

Bildiriler TND Ulusal Kongresi ve Hemşirelik Kongresi olmak üzere iki ayrı kategoride gönderilecektir. Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 • Bildirilerinizi online olarak www.nefroloji2024.org sitesinden gönderebilirsiniz.
 • E-mail,fax ve diğer yollarla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmalısınız.
 • Bildirilerin tercih edilen sunum şekli, sözlü veya poster olarak belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti başlığı büyük harflerle yazılmalıdır ve sonuna nokta konulmamalıdır.
 • Araştırmacıların isimleri, akademik ünvan kullanılmadan yazılmalı, çalıştıkları kurumlar belirtilmeli ve bildiriyi sunacak araştırmacının adının altı çizilmelidir.
 • Özet paragraf arası bırakılmadan, tek aralıklı ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri özetinin Türkçesi Giriş, Yöntemler, Bulgular ve Sonuç alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 •  “Sonuçları toplantıda sunulacaktır” şeklinde belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.
 •  Bildiri özeti metninin karakter sayısı, başlık, araştırıcı isimleri ve kurumları hariç 300 kelime’den fazla olmamalıdır.
 • Bildiri özetinde 2’den fazla tablo veya şekil kullanılmamalıdır.
 • Sisteme girişi yapılan bildirilerin tamamının kontrol edildikten sonra “Sonlandırma” işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gönderdiğiniz bildiri sistemde tamamlanmamış olarak görünecektir.
 • Bildirinizi sonlandırdıktan sonra sistem tarafından bildirinize atanan referans numarasını ve sisteme giriş yaptığınız şifrenizi unutmamanızı rica ederiz.
 • Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15 Eylül 2024’dür. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen bildiriler, araştırmacıların isim ve kurumları gizli tutularak Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucuna göre sözlü veya poster sunum şeklinde kabul edilecektir.
 • Bildiri sonuçları, bildirilerin sunulacağı tarih ve numaraları kongre web sitesinde ilan edilecek ve bildiri sahiplerine elektronik posta yoluyla bildirilecektir.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildiriyi sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
 •  Kabul edilen bildirinin kongrede sunulabilmesi için sunumu yapacak araştırıcının kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
 • Kabul edilen tüm bildiriler, Bildiri Özet Kitabı’nda yer alacaktır ve Türk Nefroloji Derneği Web sitesinde yayınlanacaktır. Kabul edilen ve sunulmayan bildiriler Bildiri Özet Kitabında yer almayacaktır.

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER
Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek en iyi bildiriler kongre bilimsel programında belirtilecek takvime göre sözlü olarak sunulacaktır. Bildiri sahiplerine sunum ile ilgili detaylı bilgiler bildiriler seçildikten sonra iletilecektir.

 

POSTER BİLDİRİLER
Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek poster bildiriler kongrede e-poster alanında sergilenecektir.