Kurullar

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Alaattin Yıldız

Başkan Yardımcısı
Nurhan Seyahi

Genel Sekreter
Elif Arı Bakır

Sayman
Ali Rıza Odabaş

Üyeler
Mustafa Arıcı
Özkan Güngör
Memnune Sena Ulu